Ako to prebieha

Vyhlásenie osobného bankrotu

Návrh na Osobný bankrot Vám vypracujeme za bezkonkurenčnú cenu – 149,99€. Sumu 664€ vložíte priamo na účet súdu, prípadne zaplatíte poštovou poukážkou, pričom táto predstavuje zákonnú odmenu súdom určeného správcu. Následne začína tzv. malý bankrot.

Počas prvého mesiaca preukážete správcovi majetok v hodnote minimálne 1660,-€. Nie je podstatné, či majetok bude vo forme hotovosti, prípadne znaleckým posudkom ohodnotený hmotný majetok. Počas 36 mesiacov, kedy musíte byť riadne zamestnaný/á, budete odkladať z Vašej mesačnej mzdy sumu určenú súdom. Tá môže byť až do výšky 70%. (V aplikačnej praxi však dochádza k priemernému určeniu povinnej zrážky okolo 40%) Po 12 mesiacoch tieto čiastky budete poukazovať na účet správcu konkurznej podstaty.

V prípade, ak nedodržíte povinnosti vyplývajúce Vám z rozhodnutia súdu – súd bankrot zamietne. Toto je dôvod, prečo odporúčame najprv ísť cestou zastavenia exekúcie a až následne sa pokúšať o osobný bankrot, nakoľko po našom podaní sa vo výkone exekúcie nesmie ďalej pokračovať až do právoplatného rozhodnutia súdu. Za cenu 149,99€ dostanete od nás kompletný návrh, ktorý podáte na súd a ďalej sa riadite jeho pokynmi. Za cenu 399,99€ Vás budeme sprevádzať celým procesom osobného bankrotu až do jeho ukončenia.Exekučné právo

Nútený výkon súdneho rozhodnutia je najzávažnejším zásahom do majetkových práv, ktorý má vplyv na celkové sociálne zázemie človeka a jeho psychickú pohodu. Od roku 1995 je výkon rozhodnutí vykonávaný súdnymi exekútormi. Dnes je obvyklou praxou súdnych exekútorov siahať na celý majetok dlžníka bez ohľadu na zásadu primeranosti, ktorá je jednou zo základných zásad exekúcie.

Pokračovať »

osobný bankrot

Na Slovensku je uzákonený od roku 2006, avšak len veľmi mizivé percento dlžníkov túto možnosť v skutočnosti využilo. Štatistiky však naznačujú, že využívanie tejto možnosti pomaličky rastie, avšak stále je to len veľmi malé percento obyvateľstva. Tento spôsob riešenia osobných finančných problémov je bežný v USA, Spojenom Kráľovstve a aj v Nemecku.

Pokračovať »