Cenník

Úkon Cena
Vypracovanie návrhu na zastavenie 1 exekúcie 99,99€
Vypracovanie návrhov na zastavenie 4-10 exekúcií 349,99€
Vypracovanie návrhov na zastavenie viac ako 10 exekúcií dohodou
Ustálenie zoznamu Vašich veriteľov (Rob, Er, Ex,...) 10,00€
Vypracovanie návrhu na osobný bankrot 149,99€
Kompletné zastupovanie v konaní o osobnom bankrote 399,99€

Je len na Vás, aký spôsob platby za poskytnuté služby si vyberiete:

  1. V hotovosti – u nás v kancelárii
  2. Prevodným príkazom
  3. Poštovou poukážkou na každej pošte
  4. Na dobierku
  5. Notárskou úschovou

Listiny Vám odovzdáme pri osobnej návšteve v našej kancelárii. Je ich však možné zaslať aj na Vami určenú adresu ihneď po obdržaní Vašej platby. Tú môžete realizovať formou prevodného príkazu v prospech nášho bankového účtu vedenom v Poštovej banke, prípadne platbou formou poštovej poukážky na každej pošte. Taktiež sme schopní Vám listiny poslať na dobierku. Pre tých z Vás, čo máte obavu z našej serióznosti - dokážeme listiny doručiť do Vami zvoleného notárskeho úradu – formou notárskej úschovy. Náklady spojené s notárskou úschovou hradí klient.Exekučné právo

Nútený výkon súdneho rozhodnutia je najzávažnejším zásahom do majetkových práv, ktorý má vplyv na celkové sociálne zázemie človeka a jeho psychickú pohodu. Od roku 1995 je výkon rozhodnutí vykonávaný súdnymi exekútormi. Dnes je obvyklou praxou súdnych exekútorov siahať na celý majetok dlžníka bez ohľadu na zásadu primeranosti, ktorá je jednou zo základných zásad exekúcie.

Pokračovať »

osobný bankrot

Na Slovensku je uzákonený od roku 2006, avšak len veľmi mizivé percento dlžníkov túto možnosť v skutočnosti využilo. Štatistiky však naznačujú, že využívanie tejto možnosti pomaličky rastie, avšak stále je to len veľmi malé percento obyvateľstva. Tento spôsob riešenia osobných finančných problémov je bežný v USA, Spojenom Kráľovstve a aj v Nemecku.

Pokračovať »