Odkazy

Na stiahnutie

Je dôležité si uvedomiť, že Vám nedokážeme pomôcť, pokiaľ nemáte všetky potrebné podklady k všetkým Vašim záväzkom. Pre tých z Vás, ktorí máte málo času, alebo sa Vám už z akéhokoľvek dôvodu nechce strácať čas na komunikáciu s veriteľmi, exekútorskými úradmi, súdmi, inkasnými spoločnosťami, rozhodcovskými súdmi (na Slovensku ich je v súčasnosti 132), advokátskymi kanceláriami - pomoc najdete TU.

Pripravili sme pre Vás tabuľku s minimálnymi údajmi potrebnými na to, aby sme boli schopní povedať, v ktorých konkrétnych veciach sme schopní Vám pomôcť. Našou politikou je riešiť iba tie veci, o ktorých sme presvedčení, že uspejeme!

Exekučné právo

Nútený výkon súdneho rozhodnutia je najzávažnejším zásahom do majetkových práv, ktorý má vplyv na celkové sociálne zázemie človeka a jeho psychickú pohodu. Od roku 1995 je výkon rozhodnutí vykonávaný súdnymi exekútormi. Dnes je obvyklou praxou súdnych exekútorov siahať na celý majetok dlžníka bez ohľadu na zásadu primeranosti, ktorá je jednou zo základných zásad exekúcie.

Pokračovať »

osobný bankrot

Na Slovensku je uzákonený od roku 2006, avšak len veľmi mizivé percento dlžníkov túto možnosť v skutočnosti využilo. Štatistiky však naznačujú, že využívanie tejto možnosti pomaličky rastie, avšak stále je to len veľmi malé percento obyvateľstva. Tento spôsob riešenia osobných finančných problémov je bežný v USA, Spojenom Kráľovstve a aj v Nemecku.

Pokračovať »