Ako to prebieha

Návrh na zastavenie exekúcie

V prípade, ak máte od 1 do 3 exekúcií, cena za každý samostatný návrh je 99,99 €. V prípade, že máte od 4 do 10 exekúcií, celková cena predstavuje sumu 349,99 €. V takomto prípade nie je dôležité, či máte exekúcii 4 alebo 8 prípadne 10, cena vždy ostáva rovnaká.

Až po Vašom odsúhlasení a následnom potvrdení Vám bude vystavená faktúra. (Po dohode je možné dokumenty prevziať osobne v kancelárii v Malackách, v Bratislave, v Nitre, alebo Nových Zámkoch, zaslať ich na dobierku, prípadne ich vložiť do notárskej úschovy vo Vami určenom notárskom úrade.)

Zašlete nám potrebné listiny na základe ktorých sa spíšu konkrétne návrhy na zastavenie Vašej exekúcie. V drvivej väčšine prípadov sa nachádzajú skutočnosti, ktoré nie sú v súlade s exekučným poriadkom. V praxi sa často stretávame napríklad s prípadmi, kedy exekútorské úrady realizujú úkony spojené s núteným výkonom rozhodnutia v rozsahu, ktoré nemajú zákonný podklad. Právne oddelenie podrobne preverí každý Váš exekučný titul a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov Vás následne vyzveme k udeleniu súhlasu, na základe ktorého budú využité príslušné zákonné inštitúty smerujúce k zastaveniu Vašej exekúcie.

Vypracovanie samotných návrhov trvá od doručenia podkladov 5-7 pracovných dní. Tie si následne môžete prevziať osobne, alebo ich zašleme na Vami uvedenú adresu, prípadne sú priamo nami poslané príslušnému súdu a Vám je zaslaná kópia podania. Je len na Vás, ktorému spôsobu dáte prednosť.


Na súde to prebieha približne takto:

  1. Doručenie návrhu na zastavenie exekúcie. (Od tohto momentu je exekúcia pozastavená a nie je možné ju vykonávať.)
  2. Súd návrh postúpi exekútorovi.
  3. Exekútor postúpi návrh oprávnenému.
  4. Oprávnený postupuje vyjadrenie späť exekútorovi.
  5. Exekútor súdu.

Vo veci rozhodne vyšší súdny úradník.
Exekučné právo

Nútený výkon súdneho rozhodnutia je najzávažnejším zásahom do majetkových práv, ktorý má vplyv na celkové sociálne zázemie človeka a jeho psychickú pohodu. Od roku 1995 je výkon rozhodnutí vykonávaný súdnymi exekútormi. Dnes je obvyklou praxou súdnych exekútorov siahať na celý majetok dlžníka bez ohľadu na zásadu primeranosti, ktorá je jednou zo základných zásad exekúcie.

Pokračovať »

osobný bankrot

Na Slovensku je uzákonený od roku 2006, avšak len veľmi mizivé percento dlžníkov túto možnosť v skutočnosti využilo. Štatistiky však naznačujú, že využívanie tejto možnosti pomaličky rastie, avšak stále je to len veľmi malé percento obyvateľstva. Tento spôsob riešenia osobných finančných problémov je bežný v USA, Spojenom Kráľovstve a aj v Nemecku.

Pokračovať »